Farma Vystrkov Valašsko

Adresář Farmářů

Farma Vystrkov Valašsko

Služby: agroturistika

Popis: Současní majitelé zde podnikají jako samostatně hospodařící zemědělci s chovem koní na trvalých travních plochách. V posledních letech se farma stále více zaměřuje na venkovskou turistiku, tzv. agroturistiku, zavádí a rozšiřuje služby výletníkům i turistům.

Kontaktní osoba: Tomáš Valenta

Adresa: Poličná 67, Valašské Meziříčí, 757 01

Telefon: +420739637966

E-mail: [email protected]

Web: http://www.vystrkov.com

Datum posledního souhlasu: {'content': {'value': '2021-02-22T23:00:00', 'schema': 'datetime'}, 'data_type': 'single'}

Způsob kontaktu: email

Certifikované ekologické hospodářství: Nemá certifikát ekologického hospodářství

Certifikace: doplnění: Používáme jen prostředky na ochranu rostlin povolené v certifikovaném režimu ekologického zemědělství. Používáme vhodné osevní postupy se zahrnutím jetelovin či luskovin a obecně pečujeme o kvalitu půdy (organická hmota, život v půdě). Zajišťujeme svým hospodářským zvířatům dostatečně prostorný výběh, kvalitní krmivo a dobré podmínky k životu. Pečujeme o zeleň v krajině či ji do ní vracíme, např. formou krajinných prvků. Nepoužíváme průmyslová hnojiva.

Kraj: Zlínský kraj

Comments