KPZ Smetanka

Adresář Farmářů

KPZ Smetanka

Produkty: sýry, vejce, zelenina

Popis: KPZ Smetanka vznikla v dubnu 2016. Členové se chtějí finančně i svými silami podílet na rozvoji farmy Králíčkova Biozelenina. Komunita má ambici vytvářet společný kulturní program a na různých úrovních spolupracovat s dodavateli.

Farma: http://www.kralickovabiozelenina.cz/o-nas

Délka závazku: Závazek na půl roku

Obvyklá sezóna: květen až prosinec

Aktuální počet členů: 37 členů

Přijímáme nové členy?: Nepřijímá nové členy

Výdejní místo: Vršovická zahrada, která je ve Francouzské ulici číslo 83, je to proluka hned u zastávky Krymská. V tuto chvíli nepřijímá nové členy, je však možnost přihlásit se pro vstup do nové KPZ.

Kontaktní osoba: Tomáš Uhnák

Telefon: +420732364229

E-mail: [email protected]

Typ sdílení: Odběratelský - KPZ organizuje skupina odběratelů, farmář je dodavatel

Datum posledního souhlasu: 2019-10-10T09:30:00

Kraj: Hlavní město Praha

Comments