{'cs': 'Organické hospodářství - Jiří Eliáš'}

Adresář Farmářů

{'cs': 'Organické hospodářství  - Jiří Eliáš'}

Produkty: pšenice, mouka, oves, obiloviny, zrniny, bezobalové zboží, špalda, ječmen, žito, zelenina, biopotraviny, obilí

Služby: prodej ze dvora, produkce potravin, prodej sazenic, sezónní prodej, bezobalový prodej, prodej přebytků zeleniny a ovoce, možnost dobrovolné pomoci na farmě, celoroční prodej, dobrovolná pomoc

Popis: Organické hospodářství je na samém dolním konci Božanova, kam jsem se přistěhoval spolu s rodinou v roce 2014 z Českého středohoří. Už na starém místě, i když v ještě menším rozsahu, se pro mě pěstování zeleniny a obilovin bez používání jakýchkoli umělých hnojiv a postřiků stalo a zatím i nadále zůstává nedílnou součástí mého způsobu pobývání na této Zemi. Necítím se být příslušníkem žádného z proudů alternativního hospodaření či žití, v každém okamžiku se rozhoduji a konám v souladu se svými niternými pocity a intuicí. To s sebou přirozeně a soustavně přináší mnohá úskalí a pochybení, zároveň se však otevírají nové a nečekané obzory, které i v náročných, zotročujících a stěží udržitelných globálních ekonomických poměrech vnáší do mé každodennosti pestrost, spontaneitu a prostor pro ustavičnou reflexi vlastního počínání i bohatého přediva biosférických a biologických-a-kulturních vztahů a provázaností. Na celkem 17 hektarech jsem v různém sledu a rozsahu prozatím vypěstoval obiloviny (oves, pšenici špaldu, pšenici dvouzrnku, pšenici setou, žito, ječmen), hrách a pelušku, hořčici a svazenku, vojtěšku a jetel, brambory a dýně. Na čtyřech menších políčcích, seji a sklízím zeleninu pro vlastní celoroční spotřebu a zčásti také pro další zájemce, jimž jsem jak v případě přebytků zeleniny, tak také obilovin a výrobků z nich (mouka, vločky) velmi vděčný za ochotu vyzásobit se místními výpěstky a nakupovat „složitě“, neanonymně a zodpovědně. K obdělávání polí a luk používám tři postarší traktory, obilí sklízíme ještě starším kombajnem, do půdy zapracováváme uleželý hnůj (od vlastních zvířat nebo zvířat sousedů z okolí). Většina prací, které souvisejí s hospodářskou částí mého žití, se vzhledem k dlouhodobě provizorním podmínkám a komplikovaným společenským souvislostem odehrává pod širým nebem.

Kontaktní osoba: Jiří Eliáš

Adresa: Božanov, dolní konec za č. p. 57

Telefon: 728 218 872

E-mail: jirkaelias293@gmail.com

Datum posledního souhlasu: 2021-01-28 23:00:00+00:00

Certifikované ekologické hospodářství: Má certifikát ekologického hospodářství

Certifikace: doplnění: BIO

Comments